top of page

Privacy declaration

Glitterpakjes vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier gebruik en verwerken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen wat u rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Mocht u vragen hebben over u privacy mag u contact opnemen met info@glitterpakjes.com

 

Artikel 1  Wie zijn wij?

Glitterpakjes, gevestigd aan Nieuwstraat 5C, 5384TC Heesch. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69540829. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2  Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken u naam, e-mail adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van een overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de gepersonaliseerde producten met een eigen naam en/of afbeelding of aangepaste maten in u opdracht, in ons product te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 1 jaar.

 

Om u bestelling te beheren zullen wij u naam, afleveradres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst te bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

 

Voor onze financiële administratie verwerken wij u naam, e-mailadres, factuuradres, bankgegevens en openstaande saldo, zonder deze gegevens kunnen wij u betaling niet verwerken, wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

 

Artikel 3  Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of contactpersoon verkregen omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij u gegevens verwerken omdat iemand u een cadeau aan wil bieden, of wij u naam in onze producten verwerken. Hiervoor dient de desbetreffende persoon wel toestemming te hebben gevraagd voor wie het geadresseerd is. 

 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegevens met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

 

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Glitterpakjes om u gegevens in te zien.

  2. Wijziging – Als u op basis van inzage u gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in u persoonlijke account.

  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van u gegevens kunt u bezwaar maken.

  4. Gegevensoverdracht – Mocht u de gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij u gegevens verstrekken in gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van u expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van u rechten kunt u een verzoek sturen naar: info@glitterpakjes.com. Wij zullen u verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan u verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij u verzoek afwijzen.

 

Artikel 5  Wie ontvangen u gegevens?

Glitterpakjes zal u gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of wanneer een wettelijke verplichting vereist is. U gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Artikel 6  Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij u gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@glitterpakjes.com. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met u gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Cookiebeleid

 

Glitterpakjes maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan deze website worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen u apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 1  Welke cookies gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar wij, via onze website gebruik van maken en waarom wij dit doen.

Glitterpakjes maakt gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij u kunnen laten zien welke diensten wij aanbieden.

Google Analystics,

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken wij gebruik van Google Analystics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door onze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

 

Artikel 2  Cookies verwijderen

Wanneer u niet wilt dat Glitterpakjes cookies plaatst, kunt u dit via u browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies wilt verwijderen. U dient dit wel op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven.

 

Artikel 3 Slotbepalingen

Wij raden u aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. 

Als u vragen heeft over dit beleid of de cookies die wij gebruiken, kunt u een mailtje sturen naar info@glitterpakjes.com

bottom of page